• >
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης οι τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ειδικότερα δημοσιεύτηκαν:

  • Η Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" με περίοδο υποβολών 8/12/2020-31/3/2021
  • Η Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" με περίοδο υποβολών 8/12/2020-31/3/2021
  • Η Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με περίοδο υποβολών 8/12/2020-30/9/2021

 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Αναπτυξιακό, κάντε κλικ εδώ