• >
  • Έναρξη τρίτου κύκλου υποβολών στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016

Έναρξη τρίτου κύκλου υποβολών στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την δυνατότητα υποβολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων αιτημάτων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου από 27/12/2018. Η 3η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας έχει διαβιβαστεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Αναπτυξιακό, κάντε κλικ εδώ