Ανθρώπινοι πόροι

Ανθρώπινοι πόροι

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρίας μας παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στελέχωσης, σχεδιασμένες ειδικά για κάθε πελάτη ξεχωριστά, μέσω μιας σειράς ενεργειών, φροντίζοντας για την εξασφάλιση των καταλληλότερων υποψηφίων για την κάθε θέση εργασίας. Η επιλογή στηρίζεται σε :

  • Τράπεζα πληροφοριών
  • Τεστ Αξιολόγησης
  • Ειδικά ερωτηματολόγια
  • Συνεντεύξεις

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς σύγχρονων ενδοεπιχειρησιακών - εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καλύπτει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους παρακάτω τομείς :

 

«Όραμά μας είναι να αναδεικνύουμε τον καλύτερό σας εαυτό»


Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα είναι πλέον κάτι παραπάνω από σημαντικός. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο θεωρούν ως πιο πολύτιμο περιουσιακό τους στοιχείο τον άνθρωπο, το γνωστό πια 5ο p. Αποτελεί κοινή πεποίθηση το γεγονός, ότι η πιο σίγουρη οδός για καλύτερη ποιότητα, άκρως επαγγελματική εικόνα, και περισσότερα κέρδη είναι η εκπαίδευση, η οποία σύμφωνα με τον Σωκράτη είναι σαν την εύφορη γη, γιατί φέρνει πάντα πλούτο. 

Τα στελέχη όλων των σύγχρονων επιχειρηματικών κλάδων καλούνται να ανταπεξέλθουν σε πολύ γρήγορους, έντονους, και απαιτητικούς ρυθμούς έχοντας δύο κύριους στόχους: i) την όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, και ii) τη δημιουργία σταθερού και μακροχρόνιου κέρδους για την επιχείρηση. Για να ανταποκριθούν στο δύσκολο ρόλο τους και να επιτύχουν τους παραπάνω δύο στόχους, πρέπει να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητές τους, να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία τους, και να αποκτήσουν νέες γνώσεις παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις σε κλάδους όπως είναι η πληροφορική, το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, και η επικοινωνία. 

Στα πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφίας της COSMOS, η οποία αποτυπώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου (“Supporting the Business World”), προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα και ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των δικών σας εξειδικευμένων αναγκών. Μέσα από την πολυετή πείρα των στελεχών μας και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης έχουμε τη δυνατότητα, αφενός να ανιχνεύσουμε τις δυνάμεις και αδυναμίες της κάθε επιχείρησης-οργανισμού, και αφετέρου να δημιουργήσουμε σε συνεργασία μαζί τους ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και προτάσεις. 

Όλα τα στελέχη της COSMOS είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν και να σας εξυπηρετήσουν, προτείνοντάς σας λύσεις με αποκλειστικό γνώμονα το δικό σας όφελος και κέρδος. Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας! 

 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Βασικές Αρχές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)  
Αποτελεσματική Γραμματεία και οργάνωση γραφείου

Περιγραφή, Ανάλυση Και Αξιολόγηση Θέσεων Προσωπικού
Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη στελεχών  
Green HR  
Επιλογή και Αξιολόγηση Απόδοσης του Προσωπικού  
Παρακίνηση Εργαζομένων και Συστήματα Αμοιβών  
Ανάλυση εργασιακής συμπεριφοράς  
Βασικά Προσόντα και Ανάπτυξη Ικανοτήτων Γραμματειακής Υποστήριξης  
Οργάνωση Αρχείων, Διαχείριση Φακέλων, και Τήρηση Πρωτοκόλλου  
Βασικές Αρχές Επιχειρηματικής Συνέντευξης για Επιλογή Προσωπικού  
Αποτελεσματικές Τεχνικές και Μέθοδοι Σύνταξης Επαγγελματικού Βιογραφικού  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΗΓΕΣΙΑ – ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Σχεδιασμός και Καταγραφή Αποτελεσματικού Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου (Strategic Business Plan)  
Ηγεσία - Αρχές Αποτελεσματικής Ηγεσίας
Διοίκηση προσωπικού
Διαχείριση Κρίσεων και Έκτατων Καταστάσεων (Crisis Management)
Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου & Άγχους
Risk management  
Management παραγωγής για ανώτερα στελέχη
Μυστικά αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων  
Το BUDGET ως εργαλείο διοίκησης
Ανάλυση οργανωσιακής κουλτούρας και διαχείρισης αλλαγών - Change management
Self Management  
Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  
Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων  
Καινοτομία και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Καινοτομία και αλλαγή  
Σχεδιασμός και Έλεγχος στη Διαχείριση Έργου (Project Management)  
Οργάνωση αποθήκης και διαχείριση αποθεμάτων
Διαχείριση Ουρών Αναμονής και Χρόνων Εξυπηρέτησης – Επαναπροσδιορισμός Πόρων με τη Χρήση του Προγράμματος SIMUL8  
Ανατροφοδότηση και Έλεγχος από το Σύγχρονο Μάνατζερ με τη Χρήση της Μεθόδου του Balanced Scorecard  
Αποτελεσματική Οργάνωση και Εργαλεία Διοίκησης Γραφείου  
Διαχείριση εταιρικής γνώσης  
Benchmarking  
Εργασιακές ασφαλιστικές ρυθμίσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέθοδοι Αποτελεσματικής Επικοινωνίας - Χτίσιμο Ομάδας, Συνεργασίας, Εμπιστοσύνης
Τεχνικές Αποτελεσματικών Διαπραγματεύσεων
Τεχνικές Βελτίωσης Λεκτικής Επικοινωνίας  
Τεχνικές Βελτίωσης Μη Λεκτικής Επικοινωνίας (Γλώσσα Σώματος)  
Τεχνικές Παρουσιάσεων Επαγγελματικού Επιπέδου  
Image Making  
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού Χρόνου  
Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού Άγχους  
Ανάπτυξη Ικανοτήτων Δημόσιας Ομιλίας  
Γραπτή Επικοινωνία και Τεχνικές Σύνταξης Επαγγελματικών Κειμένων  
Αποτελεσματική Οργάνωση και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Συναντήσεων – Business Meetings  
Μέθοδοι Επίτευξης Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Επιτυχίας  
Οριοθέτηση και Περιγραφή της Εργασιακής Ηθικής  
Ο Ρόλος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Ζωή και στο Εργασιακό Περιβάλλον  
Σύγχρονες Μέθοδοι Δημοσίων Σχέσεων για Επιχειρήσεις  

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Βασικές Αρχές Σύγχρονου Μάρκετινγκ
Eκπόνηση και ανάλυση marketing plan
Marketing for non marketers  
Μάρκετινγκ και Προώθηση Υπηρεσιών  
Retail Marketing  
Telemarketing  
Καταναλωτικό Μάρκετινγκ  
Ο Κύκλος Ζωής Του Προϊόντος Και Το Marketing Plan
Ανάπτυξη Τραπεζικού Μάρκετινγκ  
Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ  
Προώθηση Πωλήσεων με Direct Μαρκετινγκ  
Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστημάτων CRM  
Ο Ρόλος της Διαφήμισης στο Σύγχρονο Μάρκετινγκ  
Έρευνα Αγοράς, Προετοιμασία, Διεξαγωγή Και Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Το Μάρκετινγκ στη Βιομηχανική Αγορά – Βιομηχανικό Μάρκετινγκ  
Δημόσιες σχέσεις  
Χρωματολογία: Η Χρήση των Χρωμάτων στο Μάρκετινγκ και την Ψυχολογία  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων
Βασικές Αρχές Ανίχνευσης Αναγκών των Πελατών σας  
Τηλεφωνική Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών
Πωλήσεις εν καιρώ κρίσης  
ADVANCED NEGOTIATION SKILLS AND PRACTICES : Πώς να γίνεται αποτελεσματικοί στις διαπραγματεύσεις
Coaching πωλητών
Μέθοδοι αποτελεσματικής επικοινωνίας
Ο Αποτελεσματικός Πωλητής σε Β2β Περιβάλλον
Τηλεφωνικές Πωλήσεις
PPS
Μέθοδοι Αντιμετώπισης και Χειρισμός Αντιρρήσεων και Παραπόνων κατά την Πώληση  
Κλείσιμο Συμφωνίας και Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση  
Προπονώντας τους πρωταθλητές  
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Διοίκηση και Επίβλεψη Τμήματος Πωλήσεων  
Στρατηγικές Ατομικής Αύξησης Πωλήσεων για το Σύγχρονο Πωλητή  
Στελέχωση του Τμήματος Πωλήσεων  
Δημόσιες σχέσεις
Οικονομικά για Στελέχη Πωλήσεων
Οργάνωση και Διοίκηση Καταστήματος Λιανικής Πώλησης
Προώθηση Πωλήσεων στο Εξωτερικό
Το Management των Πωλήσεων
Παρακίνηση και Υποκίνηση Πωλητών  
Key Account Management
Περιγραφή και Επεξήγηση της Έννοιας του Κύκλου Ζωής Προϊόντος (ΚΖΠ)  
Γενικές Αρχές του Merchandising  
Οργάνωση και Ανάπτυξη Δικτύου Franchising  
Νομικά θέματα σε θέματα πωλήσεων  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Οικονομικά για μη Οικονομικούς
Οικονομικός Προγραμματισμός Επιχείρησης
Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών  
Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Προϋπολογισμών (Budgeting)  
Αναλυτική Λογιστική κατά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  
Βασικές Αρχές Λειτουργίας και Παρακολούθησης του Τμήματος Λογιστηρίου  
Σύνταξη Οικονομικών Μελετών και Προτάσεων  
Τήρηση Βιβλίων Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
Η Σύγχρονη Φορολογική Πραγματικότητα για Επιχειρήσεις  
Προϋπολογισμός και Ταμειακές Ροές
Περιγραφή και Ανάλυση Βασικών Αρχών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  
Εγγραφές Κλεισίματος Χρήσης και Σύνταξη Ισολογισμού
Επίβλεψη, Έλεγχος, και Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικών Ροών  
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών  
Βραχυπρόθεσμος Ταμειακός Προγραμματισμός  
Σύγχρονες Μέθοδοι Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης  
Η Πιστωτική Πολιτική, τα Πιστωτικά Όρια, και ο Έλεγχος Πιστώσεων στη Σύγχρονη Ελληνική Επιχείρηση  
Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Φαινομένου του Χρηματιστηρίου  
Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Προγραμμάτων  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων  
Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων ΙΙ  
Αρχές, Εφαρμογή, και Τήρηση του ISO 22000:2005 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων  
Αρχές, Εφαρμογή, και Τήρηση του ISO 27001:2005 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών  
Αρχές, Εφαρμογή, και Τήρηση του ISO 15189:2007 - Σύστημα Ποιότητας για Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων  
Αρχές, Εφαρμογή, και Τήρηση του ISO 17025:2005 - Σύστημα Ποιότητας για Διαπίστευση Εργαστηριακών Δοκιμών και Διακριβώσεων  
Αρχές, Εφαρμογή, και Τήρηση των OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801:2002 - Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία  
Ασφάλεια από Ατυχήματα στο Σπίτι, στο Δρόμο, στο Σχολείο, στις Μετακινήσεις με Αυτοκίνητο και Λεωφορείο  
Αρχές, Εφαρμογή, και Τήρηση του ISO 9001:2000 - Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας  
Αρχές, Εφαρμογή, και Τήρηση του ISO 14001:2004 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκπαίδευση υπαλλήλων φύλαξης σε θέματα επικοινωνίας & αποτελεσματικής διαχείρισης πελατών  
Υπαλλήλων Φύλαξης – security  
Crisis management για προσωπικό φύλαξης  
Σεμινάριο πυρασφάλειας και πυροπροστασίας  
Ειδικά θέματα ναυτιλιακής ασφάλειας σύμφωνα με τον κώδικα ISPS
Θέματα πρώτων βοηθειών