ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ»

ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ»

ΣΤΟΧΟΣ:

Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων αλλά με αξιοποίηση πρώτης ύλης γεωργικού προϊόντος  και αφορούν δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και συγχώνευση μονάδων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

Minimum 600.000,00 € και Maximum 3.000.000,00 €.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • 45% για τις Μεσαίες και 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ΣΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΕΠ 45% - 60% (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος)
 • 35% για τις Μεσαίες και 40% ή 45% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά)
 • 30% για τις Μεσαίες και 40% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Νότιο Αιγαίο)
 • 20% για τις Μεσαίες και 30% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Βόρειος, Δυτικός, Κεντρικός, Νότιος Τομέας Αθηνών και Ανατολική Αττική)

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία 
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) 
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών 
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα) 
 • Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 
 • Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 • Αγορά γης ως 10% του προϋπολογισμού (για πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως 15% του προϋπολογισμού)
 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών. 
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 • Δαπάνες λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης 
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων 
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.). 
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Άυλες δαπάνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 23/6/2017 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Από 27/7/2017 ως 26/10/2017

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιούνται μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο