• Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος

Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών & Διεθνών Ενισχύσεων, στην εταιρεία λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα, το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και τις ευκαιρίες επιδότησης επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου μέσω υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Η βασική μέθοδος χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα είναι αυτή του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Ο εκσυγχρονισμός και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας είναι το ζητούμενο της σταθερής και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της χώρας, από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι και σήμερα, σε συνδυασμό βέβαια με την ανάπτυξη του εμπορίου και του τουρισμού. Τα θεσμοθετημένα κίνητρα περιφερειακής και βιομηχανικής ανάπτυξης που ίσχυσαν στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι σήμερα περιέχονται στα νομοθετήματα που επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω.

Τα θεσμοθετημένα κίνητρα περιφερειακής και βιομηχανικής ανάπτυξης που ίσχυσαν στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι σήμερα περιέχονται στα νομοθετήματα που επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Ν.Δ. 2687/53 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:  

Ν.Δ. 4171/61 "Περί λήψεως γενικών μέτρων για την υποβοήθηση της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:  

Ν.Δ. 1078/71 "Περί λήψεως φορολογικών και άλλων μέτρων προς ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:  

Ν.Δ. 1312/72 "Περί νέων μέτρων προς ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:  

Ν.Δ. 1313/72 "Περί μέτρων ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

Ν. 289/76 "Περί παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη παραμεθόριων περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

Ν. 849/78 "Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

Ν. 1116/81 "Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

Ν. 1262/82 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

Ν. 1892/90 “Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”

Ν. 2601/98 "Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων"

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 3299 Κίνιτρα ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφεριακή Σύγκλιση.

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3908 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.

Για να κατεβασετε τον νομο πατηστε στο εικονιδιο:

Νέος Επενδυτικός Νόμος 4399/2016:"Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή & οικονομική ανάπτυξη της χώρας"

Ενημερωτικό Έντυπο
Νόμος 4399/2016
Προκήρυξη Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
Προκήρυξη Γενικής Επιχειρηματικότητας
Προκήρυξη Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Προκήρυξη Επενδύσεων Μείζονος Σημασίας
Προκήρυξη Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών - Μικρών Επιχειρήσεων