• >
  • Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

O Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε στις 20-11-2020 την απόφαση της Τέταρτης (4ης) τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

Σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης έως τις 31-1-2020 και ώρα 17:00.