Τελευταία νέα

7/1/2015 - ΦΕΚ και ΚΥΑ Τροποποίησης & Απόφαση Παράτασης του Χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος: "Εναλλακτικός Τουρισμός" έως τις 30/06/2015

  Ανακοινώθηκε η ΚΥΑ Τροποποίησης & Απόφαση Παράτασης του Χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος: "Εναλλακτικός Τουρισμός" έως τις 30/06/2015. Για να δείτε το ΦΕΚ, κάντε κλικ εδώ  

Περισσότερα...
30/9/2014 - Παρατάσεις για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου

30/9/2014 - Παρατάσεις για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου Με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται επιπλέον η προθεσμία των  έξι (6) μηνών από την έκδοση εκάστης απόφασης υπαγωγής…

Περισσότερα...
5/9/2014 - Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως αρχή σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα…

Περισσότερα...
25/8/2014 - Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος ως προς τον χρόνο παράτασης υλοποίησης έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Με την Απόφαση Τροποποίησης και το αντίστοιχο ΦΕΚ, η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 (τριάντα) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εννεάμηνης (9) παράτασης…

Περισσότερα...
5/8/2014 - Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020.

Αθήνα, 05 Αυγουστου 2014 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως αρχή σχεδιασμού για…

Περισσότερα...