Τελευταία νέα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης έως 21/12/2016 για το πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» έως την…

Περισσότερα...
Aνακοίνωση αποτελεσμάτων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

    Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»…

Περισσότερα...
Έναρξη Νέου Αναπτυξιακού

    Έναρξη Υποβολών Προτάσεων σε τέσσερα (4) Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016   Δημοσιεύθηκαν στις 19/10/2016 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προκηρύξεις των τεσσάρων πρώτων Καθεστώτων ενισχύσεων…

Περισσότερα...
Διαβούλευση Καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου

    Τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7793, τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης, μαζί με τα συνοδευτικά παραρτήματά τους, για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016,…

Περισσότερα...
Επίσκεψη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού επισκέφτηκε την Δευτέρα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές/ριες συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Α. Χαρίτση και τους Γενικούς…

Περισσότερα...