ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Η COSMOS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα.
Παρέχοντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την ανάπτυξη, την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, κύρια επιδίωξή μας είναι η συμβολή στην ανέλιξη των πελατών μας ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του σημερινού επιχειρηματικού στίβου.

Ο τομέας των Τεχνικών Συμβούλων της COSMOS Συμβουλευτική απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με μακροχρόνια εμπειρία στον
χώρο των τεχνικών υπηρεσιών και εγγυάται την εξειδικευμένη παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις όπως:

  • Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανία
  • Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
 Για να δείτε το διφυλλο ενημερωτικό υλικό, κάντε κλικ εδώ
 Για να δείτε το τρίπτυχο ενημερωτικό υλικό, κάντε κλικ εδώ