Τεχνικοί Σύμβουλοι

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσειες και οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Παρέχοντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την ανάπτυξη, την οργάνωση και των εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, κύρια επιδίωξή μας είναι η συμβολή στην ανέλιξη των πελατών μας ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του σημερινού επιχειρηματικού στίβου.

 

Τεχνικά Έργα

Στα πλαίσια της υποστήριξης των επιχειρήσεων στην υλοποίηση τεχνικών έργων αναλαμβάνουμε εξ' ολοκλήρου:

 • Διαχείριση κατασκευαστικών έργων
 • Μελέτες σκοπιμότητας κατασκευαστικών έργων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

Βιομηχανία

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη επιχειρήσεων είτε μέσω μακροχρόνιας συνεργασίας (consulting) είτε μέσω συγκεκριμένων έργων - μελετών στους παρακάτω τομείς:

 • Τεχνικός προγραμματισμός
 • Σχεδιασμός και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων που περιλαμβάνει:
  1. τη μελέτη σκοπιμότητας
  2. το βασικό σχεδιασμό
  3. το λειτουργικό σχεδιασμό
  4. το λεπτομερή σχεδιασμό
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

 • Σχεδιασμός - Υποστήριξη και Ολοκλήρωση Λογισμικού
 • Consulting Hardware
 • Consulting Software
 • Data processing