Please make a choice from the list on the left.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, να διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑ∆ από τότε και να απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Από 15.000 € έως το σύνολο του κύκλου εργασιών της χρήσης του 2015 και όχι ανώτερο από το ποσό των 150.000€.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, και με την προϋπόθεση της πιστοποίησης επίτευξης αυτού του στόχου

 


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
  • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης  ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών
  • Προβολή – Προώθηση, μέχρι 15.000€
  • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, μέχρι 20.000€
  • Μεταφορικά μέσα, μέχρι 15.000€
  • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, μέχρι 2.500 €
  • Μελέτες / έρευνες αγοράς, 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό), 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 29/3/2015 – 17/5/2016

Download 

Ενημερωτικό Έντυπο
Επιλέξιμες Δαπάνες
Δικαιολογητικά Υποβολής Νέες Επιχειρήσεις
Δικαιολογητικά Υποβολής Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

 

Please make a choice from the list on the left.